گردونه ی nahaconsumer
nahaconsumer (تبلیغ)

گروه تولیدی نهال تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی

گروه تولیدی نهال تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی پد فیزیوتراپی اسپونتکس اصل آلمان کیف بیمار _ملحفه_ رو بالشتی استرپ – اسلینگ - تشک کاردرمانی _جلیقه وزنه ای قابل تنظیم - حوله های فیزیوتراپی _دستکش همی پلژی چرمی - رولر - کیسه شن - وج _ ویتکاف شماره های تماس : دفتر: 0213626845 بیشتر ..
nahaconsumer (تبلیغ)

رویه کوبی تجهیزات فیزیوتراپی ( رویه کوبی تخت )

رویه کوبی تجهیزات فیزیوتراپی ( رویه کوبی تخت ) رویه کوبی تجهیزات فیزیوتراپی " شرکت نهال " در محل با 10 سال ضمانت رویه کوبی تختهای مگنت تراپی با سلونوئید – انواع تختهای معاینه چوبی و فلزی – سه شکن و تیلت تیبل – صندلی کوآدر – تابوره گرد و زین اسبی شماره های تماس : دفتر: 02136268453 بیشتر ..

 |